หลักสูตร การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น

หากคุณตั้งใจสมัครเข้ามาเป็นผู้ฟังอาสาสมัครกับ Sati App คุณต้องผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื่องและได้รับใบประกาศนียบัตรก่อนที่จะเป็นอาสาสมัครกับเรา

หลักสูตรนี้จะสอนเครื่องมือและทักษะในการให้การสนับสนุนด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชนของคุณ
ยินดีต้อนรับสู่การอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น

ในขณะนี้เราทุกคนกำลังพบเจอกับวิกฤตระดับโลกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งโรคระบาด COVID-19 เป็นเหตุการณ์ที่แปลกใหม่มากที่เราทุกคนอาจไม่เคยได้เตรียมตัวเตรียมใจกันมาก่อน คุณอาจจะมีปฏิกิริยาตอบรับต่อวิกฤตเช่นนี้ในระดับที่เป็นปกติ แต่สำหรับบางคน พวกเขาอาจมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้ที่รุนแรงกว่าผู้อื่น

สืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตมากมายได้ออกมาเตือนว่าเราอาจจะมีการตอบสนองของร่างกายและจิตใจต่อสิ่งเร้าภายนอกที่สูงขึ้น หากคุณประสบความเครียดในระดับที่ปกติ การอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสนับสนุนทางใจแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าอกเข้าใจ โดยมีการเสนอความช่วยเหลือในเชิงปฏิบัติที่ใช้ได้จริง อย่างเช่นวิธีการรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกและการเยียวยาจิตใจของตนเอง (Grounding Technique) รวมถึงการช่วยสังเกตอาการและแนะนำการบริการทางด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตให้ผู้ที่จำเป็นตั้งแต่เนิ่น ๆ

การอบรมนี้อ้างอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีจากทั่วโลก และคุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชิวิต ครอบครัว เพื่อน และชุมชนของคุณได้ นอกจากนั้นแล้ว การอบรมนี้ยังใช้เนื้อหาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานที่ถูกตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยโลกอีกมากมาย และถูกเลือกสรรโดย Dr. Naeem Dalal จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตและที่ปรึกษาของ Sati App

แนวทางการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นที่ถูกกล่าวถึงในการอบรมนี้ นำมาจากแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่คิดค้นขึ้นเพื่อผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีหลักการสำคัญคือ “ตาดู หูฟัง ใจเชื่อมต่อ”

นอกเหนือไปจากนั้น การอบรมนี้ก็ยังมีการใช้คู่มือ ‘Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide’ จากองค์การอนามัยโลกควบคู่ไปอีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและนำทักษะในเชิงปฏิบัติไปปรับใช้ในเวลาที่คุณต้องรับมือกับอุปสรรคและช่วยเหลือผู้อื่นได้

นอกจากนั้นแล้ว มุมมองจากหนังสือ “John Hopkins Guide to Psychological First Aid” และ “Practical Feasible Tools from Community Based Psychological First Aid” โดย Gerard A. Jacobs ก็ได้ถูกอ้างอิงเช่นกัน

การอบรมนี้เหมาะสำหรับฉันไหมนะ?
  • คุณอยากเข้าใจพื้นฐานของการปฐมพยาบาลทางใจหรือไม่?
  • คุณมักจะพบว่าตนเองคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เครียดหรือไม่?
  • คุณอยากพัฒนาทักษะการฟังของตนเองหรือไม่?
ถ้าคุณตอบ ‘ใช่’ กับคำถามด้านบนข้อใดก็ตาม คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ใช่เลยสำหรับคุณ!
คุณสามารถช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของผู้อื่นดีขึ้นได้ผ่านวิธีที่คุณสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพื่อช่วยเหลือเขาในภาวะ วิกฤต ถึงแม้ว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นจะเป็นเวลาเพียงไม่นานก็ตาม ความรู้และข้อมูลในการอบรมนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วย เหลือได้ทุกคนทั้งในภาวะวิกฤตหรือแม้กระทั่งความเครียดทั่วไปในแต่ละวันเช่นกัน
ฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากการอบรมนี้?
แก่นในการช่วยเหลือผู้อื่นให้รู้สึกดีขึ้น คือหลักการการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น และทักษะทางจิตสังคม
เมื่อคุณสำเร็จการอบรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีนำทักษะจิตสังคมไปใช้เพื่อ:
  • ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น
  • ช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับแรงสนับสนุนผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคุณในฐานะผู้ช่วยเหลือ
การอบรมนี้ได้ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับการรับมืออุปสรรคทางด้านจิตสังคมในระดับบุคคลและระดับสังคม
การอบรมนี้เป็นคู่มือที่ได้ใช้ข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์จริงในแวดวงสุขภาพจิต โดยนำมาจาก “Psychological First Aid: Guide for Field Workers” (World Health Organization, War Trauma Foundation, World Vision International, 2011) และร่วมกับการใช้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นในการปฎิบัติทางคลินิก
การอบรมนี้จะใช้เวลานานแค่ไหน?
การอบรมนี้มีทั้งหมด 8 บทเรียน เวลาสำหรับอบรมขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้สมัคร ทั้งเราแนะนำให้เวลากับการอบรมอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง คุณไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบทั้งคอร์สในครั้งเดียว คุณสามารถกลับมาเรียนต่อจากจุดที่คุณเรียนค้างไว้ได้เสมอ
การอบรมนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน
ฉันจะได้ประกาศนียบัตรในตอนจบหรือไม่?
หากคุณต้องการจะผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จ (Certificate of Achievement) คุณจะต้อง:
  • เรียนจบครบทุกบทเรียน
  • ได้คะแนน 80% ขึ้นไปในแบบทดสอบทั้งสามครั้ง
หากคุณผ่านเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะรับประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จได้โดยเลือกที่จะ
  • อาสาเป็นผู้ฟังบน Sati App หรือ
  • สมทบทุน 1000 บาท ให้ Sati App ใช้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ใบประกาศนียบัตรนี้ใช้เพื่อแสดงความสามารถในการรับฟังและสามารถใช้ประกอบเรซูเม่เพื่อสมัครงานในที่ต่างๆ ได้
ฉันต้องเริ่มต้นอย่างไร?
เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าเว็บเพจนี้ และกดที่ปุ่ม “สมัครรับการอบรม” คุณจะได้เห็นเนื้อหาต่าง ๆ ในคอร์สเรียน คุณไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบทั้งคอร์สในครั้งเดียว คุณสามารถกลับมาเรียนต่อจากจุดที่คุณเรียนค้างไว้ได้เสมอ

ร่วมผลิตการอบรมโดย

และอาสาสมัคร

อรช์ณมนศร์ ชัยปราโมทย์, เดือนมนัส วราภาสกุล, นิชฎากุล ทรัพย์ประเสริฐ, น้ำริน ดิสนีเวทย์, ธัญมน วิวัฒนภูษิต, กนิษฐา อินทะ, ครินทร์ธร ศรีประทีปบัณฑิต, จิณณ์ รัชโน, ครินทร์ธร​ ศรีประทีป​บัณฑิต​, ภาณุพงศ์ บุญทองช่วย, กฤษดาวรรณ สมใจเพ็ง, สิรีธร ภูมิบ่อพลับ, กันต์ธวัช โชคสงวนศักดิ์, พนิตนาฏ เทียนศิริฤกษ์, ปวิตรา​ สกุล​ชัย​มงคล, ​พลอยผกา เผ่าโกมล, กานดา เทอดสกุลบัณฑิต, พัทธ์ธีรา ฤทัยวณิช, พิชญ์สินี สมิทธิเนตย์, ภาสวิจิตร สุชาโต, นิวัฒน์ หมื่นไธสง, พรสิริ ศิริกุล, ดลพร นิธิพิทยปกฤต, นวรัตน์ แย้มดี, สุดา ช้างสำลี, วราพล เกษมสันต์, พิชัย ภู่สัมพันธ์, ชุติพนธ์ วัฒนาเขมาภิรัต, ทิพยาพร ภาววิมล, กันต์ไชย วัฒนวรรณกิจ, ดุษฎี จันทร, นพัตร ลิ้มส่งสวัสดิ์